Linkbeleid

CRITERIA EN REGLEMENT LINKBELEID 40GRADENZUID®

40GradenZuid® ontvangt regelmatig verzoeken voor plaatsing van een link op haar website (www.40GradenZuid®.nl). Deze website is primair bedoeld als informatiebron voor (potentiële) klanten. 40GradenZuid® voert een terughoudend linkbeleid.

Verzoeken tot plaatsing van weblinks op www.40GradenZuid.nl worden getoetst aan bepaalde criteria.

VOOR WEBLINKS VAN DERDEN GELDEN DE VOLGENDE CRITERIA:

 • De website vertegenwoordigt een instantie, die – naar het oordeel van 40GradenZuid® – op enigerlei wijze bijdraagt of kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van 40GradenZuid®.
 • De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van 40GradenZuid® en de inhoud op www.40GradenZuid.nl.
 • De landingpagina van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons-) gegevens) en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.
 • Spelregels, kosten en voorwaarden verband houdende met eventuele aangeboden producten en diensten zijn op aanvraag te verkrijgen.
 • De website bevat actuele informatie.
 • De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de site levert geen problemen op) en overzichtelijk.
 • De website bevat geen onnodig beledigende of kwetsende elementen, die betrekking hebben op groepen en/of individuele personen, of discriminerende en/of racistische inhoud.

REGLEMENT

 • 40GradenZuid® toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.40GradenZuid.nl aan bovengenoemde criteria.
 • Een weblink blijft staan, zolang deze voldoet aan bovenstaande criteria, met dien verstande dat de concrete situatie met zich kan meebrengen dat een weblink slechts voor een bepaalde periode wordt geplaatst, bijvoorbeeld als de weblink verband houdt met een evenement of actie.
 • 40GradenZuid® bepaalt de plaats van een weblink op www.40GradenZuid.nl.
 • 40GradenZuid® behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.40GradenZuid.nl te weigeren. Hiervan wordt de betrokkene schriftelijk beargumenteerd in kennis gesteld, met verwijzing naar de criteria.
 • 40GradenZuid® heeft ten allen tijde de mogelijkheid een weblink van www.40GradenZuid.nl te verwijderen, al dan niet naar aanleiding van klachten van derden.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, of in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat over de uitleg ervan, beslist 40GradenZuid®. 40GradenZuid® behoudt zich het recht om dit reglement te wijzigen.

Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en voorkeuren. Lees meer IK GA AKKOORD